Overzicht studieaanbod Athena Campus Pegasus

Graad 1 A-StroomB-Stroom
1ste jaarTraject Algemene Vorming 
Traject Klassieke Talen (met Latijn)
met of zonder de CLIL-methodiek wiskunde/Frans
 
2de jaarKlassieke Talen (Latijn & Grieks) 
Economie en organisatie 
STEM-wetenschappen 
Moderne Talen en wetenschappen 
Graad 2 Doorstroom Finaliteit (ASO)Dubbele Finaliteit (TSO)Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO)
1ste jaarEconomische wetenschappen
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Humane wetenschappen
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Latijn
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Natuurwetenschappen
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Sportwetenschappen
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Moderne Talen
(Domeinoverschrijdende studierichtingen)
  
Bedrijfswetenschappen
(domein economie en organisatie)
  
Technologische wetenschappen
(domein STEM)
  
 ASO (Doorstroom Finaliteit)TSO (Dubbele Finaliteit)BSO (Arbeidsmarkt Finaliteit)
2de jaarEconomie
  o Optie Talen
  o Optie CLIL
  o Optie Edumusic
  o Optie Edusport
  o Optie Wetenschappen
  o Optie Informatica
  
Latijn
  o Optie Talen
  o Optie CLIL
  o Optie Edumusic
  o Optie Edusport
  o Optie Wetenschappen
  o Optie Economie
  o Optie Informatica
  
Wetenschappen
  o Optie Talen
  o Optie CLIL
  o Optie Edumusic
  o Optie Edusport
  o Optie Economie
  o Optie Informatica
  
Humane wetenschappen
  o Optie Talen
  o Optie CLIL
  o Optie Edumusic
  o Optie Edusport
  o Optie Kunst
  o Optie Economie
  
Graad 3 ASOTSOBSO
1ste jaar   
  
2de jaar   
  
3de jaar   
  
              niet aangeboden binnen deze school

Extra opmerkingen

 

  • Flexibele leertrajecten

Deze zijn mogelijk in de eerste graad in Edusport (enkel in Klassieke Talen) en Edumusic (in alle richtingen). De leerlingen van het traject Edusport volgen hierbij de lessen uit het traject Klassieke Talen op campus Pegasus en sluiten aan bij de leerlingen van campus Olympus voor de lessen Edusport. Flexibele trajecten dienen aangevraagd te worden bij de directie.

 

  • CLIL (Content and Language Integrated Learning)

In de eerste graad wordt een niet-taalvak (wiskunde) in een andere taal (Frans) aangeboden, ofwel als extra lesuur bovenop de gewone lesuren wiskunde ofwel als geïntegreerd in de basisvorming (mogelijk in Traject Klassieke Talen).

 

  • FLEX-uur

In het wekelijkse Flex-uur in de 1ste graad wordt tijd genomen voor verdieping of remediëring van een bepaald onderdeel uit een vak van het basisgedeelte. Zo kan gewerkt worden rond wiskunde, Nederlands, Frans, wetenschappen.

 

  • Talentenmodules

Kennismaking met STEM, wetenschappen, kunst, humane wetenschappen, programmeren, ICT en mediawijsheid in een doorschuifsysteem met modules van 8 weken.

 

  • Derde graad

Voor meer informatie over de studierichtingen in de derde graad kunt u de stand van Athena Campus Centrum raadplegen.