Overzicht studieaanbod Da Vinci Atheneum Koekelare

Graad 1 A-StroomB-Stroom
1ste jaarTalentenmodules
Digital art & media
Mens & maatschappij
  o Keuze Klassieke Talen
  o Keuze STEM & IT
  o Keuze Edusport / omnisport
 
2de jaarBasisoptie Moderne Talen - Wetenschappen 
Basisoptie STEM - Wetenschappen 
Basisoptie Klassieke talen (Latijn & Grieks) 
Graad 2 Doorstroom Finaliteit (ASO)Dubbele Finaliteit (TSO)Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO)
1ste jaarEconomische wetenschappen  
Humane wetenschappen  
 ASO (Doorstroom Finaliteit)TSO (Dubbele Finaliteit)BSO (Arbeidsmarkt Finaliteit)
2de jaarEconomische wetenschappen  
Humane wetenschappen  
Graad 3 ASOTSOBSO
1ste jaarHumane wetenschappen  
2de jaarHumane wetenschappen  
3de jaar   
              niet aangeboden binnen deze school

Extra Opmerkingen

 

In het 1ste jaar vormt de studierichting Talentenmodules de ideale weg om jezelf beter te leren kennen. Samen met jou gaan we op “reis” door een aantal belangstellingsgebieden. Elke leerling krijgt de kans deze te verkennen. Wij dagen je uit om bij jezelf je eigen TALENTEN en INTERESSES te ontdekken. Na deze reis zal je beter in staat zijn om een weldoordachte, duidelijke en correcte studiekeuze voor later te maken.

 

In de 2de graad krijgen alle leerlingen 1u informatica in de basisvorming en 1u extra in het complementaire gedeelte. We zetten extra in op het verwerven van ICT-kennis en het leren hanteren van verschillende tools die ze later nodig hebben in hun verdere studies of professionele loopbaan.

 

Verder komen ook de nieuwe eindtermen economische en financiële geletterdheid, burgerschap en culturele expressie aan bod in de basisvorming.

 

In de 3de graad proeven de leerlingen in het complementaire gedeelte naast 2u media, van maar liefst 4 verschillende verdiepingen ter voorbereiding van hun verdere studies.

 

Het ene jaar is dit Wiskunde – data en Filosofie, in het andere jaar komen Kunst en ICT-programmeren elk één uur aan bod.