Overzicht studieaanbod de Studio

Graad 1 A-StroomB-Stroom
1ste jaaralgemene vorming 
2de jaarmoderne talen - wetenschappen 
Graad 2 Doorstroom FinaliteitDubbele Finaliteit (TSO)Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO)
1ste jaarnatuurwetenschappen (ASO)
(domein natuurwetenschappen)
  
biotechnische wetenschappen (TSO)
(domein natuurwetenschappen)
  
humane wetenschappen (ASO)
(domein humane Wetenschappen)
  
maatschappij- en welzijnswetenschappen (TSO)
(domein humane Wetenschappen)
  
 ASO TSO BSO
2de jaarnatuurwetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
biotechnische wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
humane wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
maatschappij- en welzijnswetenschappen
(domein humane Wetenschappen)
 
Graad 3 ASOTSOBSO
1ste jaarwiskunde- wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
techniek - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
moderne talen - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
gezondheids- en welzijnswetenschappen
(domein humane wetenschappen)
 
humane - wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
  
2de jaarwiskunde- wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
techniek - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
moderne talen - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
gezondheids- en welzijnswetenschappen
(domein humane wetenschappen)
 
humane - wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
  
3de jaar   
              niet aangeboden binnen deze school

Extra opmerkingen

 

  • Elk jaar heeft ook atelier. In atelier kan je kiezen voor drie uur per week verdieping in een studiedomein naar keuze (techniek, sport, kunst …). Je kan ook een eigen project voorstellen en uitwerken.
  • In elke graad kan bovendien minstens één extra vak in CLIL gevolgd worden. Dan volg je dat vak in Engels of Frans en krijg je dus extra talenonderwijs!