Overzicht studieaanbod de Studio

Graad 1 A-StroomB-Stroom
1ste jaaralgemene vorming 
2de jaarmoderne talen - wetenschappen 
Graad 2 Doorstroom FinaliteitDubbele Finaliteit (TSO)Arbeidsmarkt Finaliteit (BSO)
1ste jaarnatuurwetenschappen (ASO)
(domein natuurwetenschappen)
  
biotechnische wetenschappen (TSO)
(domein natuurwetenschappen)
  
humane wetenschappen (ASO)
(domein humane Wetenschappen)
  
maatschappij- en welzijnswetenschappen (TSO)
(domein humane Wetenschappen)
  
 ASO TSO BSO
2de jaarnatuurwetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
biotechnische wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
humane wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
maatschappij- en welzijnswetenschappen
(domein humane Wetenschappen)
 
Graad 3 ASOTSOBSO
1ste jaarwiskunde- wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
techniek - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
moderne talen - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
gezondheids- en welzijnswetenschappen
(domein humane wetenschappen)
 
humane - wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
  
2de jaarwiskunde- wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
techniek - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
 
moderne talen - wetenschappen
(domein natuurwetenschappen)
gezondheids- en welzijnswetenschappen
(domein humane wetenschappen)
 
humane - wetenschappen
(domein humane wetenschappen)
  
3de jaar   
              niet aangeboden binnen deze school

Extra opmerkingen

 

  • Elke richting heeft atelier. In atelier kan je kiezen voor verdieping in een studiedomein naar keuze (techniek, sport, kunst …). Je kan ook een eigen project voorstellen en uitwerken.
  • In elke graad kan bovendien minstens één extra vak in CLIL gevolgd worden. Dan volg je dat vak in Engels of Frans en krijg je dus extra talenonderwijs!